Vitajte na stránkach Fraternité 2020

Základný prehľad

Budúcnosť Európy. Vaša voľba.

Nachádzate sa na domovskej stránke európskej občianskej iniciatívy Fraternité 2020 (F2020). Naším cieľom je posilnenie výmenných programov EÚ, ako napr. Erasmus alebo Európska dobrovoľnícka služba (EDS), v snahe prispieť k zjednotenej Európe založenej na solidarite medzi občanmi. Zatraktívnenie výmenných programov umožní väčšiemu počtu občanov EÚ stráviť čas v inej členskej krajine a zistiť, čo pre nich zjednotená Európa znamená. Takáto skúsenosť taktiež pomôže rozvinúť interkultúrne zručnosti a porozumenie medzi kultúrami, čo bude mať pozitívny ekonomický, sociálny a kultúrny dosah naprieč celým kontinentom.

Iniciatíva F2020 je podporovaná viacerými významnými akademikmi a mimovládnymi organizáciami z celej Európy. Ak si aj vy myslíte, že by viac ľudí malo mať príležitosť stráviť čas v inej krajine, prosíme vás o podporu tejto iniciatívy.

podpíšte teraz | nasledujúca sekcia

Čo je to európska iniciatíva občanov?